คลังความรู้ ด้านทรัพยากรป่าไม้

ลำดับที่ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อวงศ์ QR CODE
1 กรวยป่า Casearia grewiifolia Vent. Salicaceae
2 กระจับนก Euonymus glaber Roxb. Celastraceae
3 กระเจียวขาว Curcuma parviflora Wall. Zingiberaceae
4 กระแจะ Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson Rutaceae
5 กระชาย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Zingiberaceae
6 กระเช้าถุงทอง Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte Aristolochiaceae
7 กระเช้าปากเป็ด Aristolochia kerrii Craib Aristolochiaceae
8 กระดอหดใบขน Croton caudatus Geiseler Euphorbiaceae
9 กระดังงาดง Cyathocalyx sumatrana Scheff. Annonaceae
10 กระดังงาไทย Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. odorata Annonaceae
11 กระดังงาสงขลา Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) J.Sinclair Annonaceae
12 กระดาดจันทร์ Alocasia hypoleuca P.C.Boyce Araceae
13 กระดึงช้างเผือก Trichosanthes tricuspidata Lour. var. tricuspidata Cucurbitaceae
14 กระดูกกบ Hymenopyramis brachiata Wall. ex Griff. Lamiaceae
15 กระโดน Careya arborea Roxb. Lecythidaceae
16 กระไดลิง Lasiobema scandens (L.) de Wit Fabaceae
17 กระแตไต่ไม้ Drynaria quercifolia (L.) Sm. Polypodiaceae
18 กระถิน Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Fabaceae
19 กระทงลอย Crypteronia paniculata Blume Crypteroniaceae
20 กระทงลาย Celastrus paniculatus Willd. Celastraceae
21 กระท้อน Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. Meliaceae
22 กระท่อม Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. Rubiaceae
23 กระท่อมเลือด Stephania venosa (Blume) Spreng. Menispermaceae
24 กระทังใบใหญ่ Litsea grandis (Nees) Hook.f. Lauraceae
25 กระทือ Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. subsp. zerumbet Zingiberaceae
26 กระทุ่ม Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser Rubiaceae
27 กระทุ่มโคก Mitragyna hirsuta Havil. Rubiaceae
28 กระทุ่มเนิน Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze Rubiaceae
29 กระเทียมช้าง Crinum amoenum Roxb. ex Ker Gawl. Amaryllidaceae
30 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Irvingiaceae
31 กระเบา Hydnocarpus calvipetalus Craib Achariaceae
32 กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolius King Achariaceae
33 กระเบาน้ำ Hydnocarpus castaneus Hook.f. & Thomson Achariaceae
34 กระพี้เขาควาย Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Fabaceae
35 กระพี้เครือ Dalbergia rimosa Roxb. var. foliacea (Wall. ex Benth.) Thoth. Fabaceae
36 กระพี้จั่น Millettia brandisiana Kurz Fabaceae
37 กระมอบ Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f. Rubiaceae
38 กระวาน Amomum testaceum Ridl. Zingiberaceae
39 กระวาน Amomum verum Blackw. Zingiberaceae
40 กระวานป่า Amomum uliginosum J.Koenig Zingiberaceae
41 กรุงเขมา Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman Menispermaceae
42 กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte Thymelaeaceae
43 กฤษณา Aquilaria malaccensis Lam. Thymelaeaceae
44 กล้วยเต่า Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. Annonaceae
45 กล้วยน้อย Xylopia vielana Pierre Annonaceae
46 กล้วยป่า Musa acuminata Colla subsp. acuminata Musaceae
47 กลอย Dioscorea hispida Dennst. Dioscoreaceae
48 กลึงกล่อม Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites Annonaceae
49 กวางดูถูก Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f. & Thomson Ranunculaceae
50 กอมขน Picrasma javanica Blume Simaroubaceae
51 กะเจาะ Alocasia acuminata Schott Araceae
52 กะเจียน Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku Annonaceae
53 กะตังใบ Leea indica (Burm.f.) Merr. Vitaceae
54 กะพวมมะพร้าว Strobocalyx arborea (Buch.-Ham.) Sch.Bip. Asteraceae
55 กะพ้อ Licuala spinosa Thunb. Arecaeae
56 กะโมกเขา Sageraea elliptica (A.DC.) Hook.f. & Thomson Annonaceae
57 กะเรกะร่อนด้ามข้าว Cymbidium bicolor Lindl. Orchidaceae
58 กะหมานปลิง Pterospermum acerifolium (L.) Willd. Malvaceae
59 กะอวม Acronychia pedunculata (L.) Miq. Rutaceae
60 กะออก Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume Moraceae
61 กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq. Meliaceae
62 กันเกรา Fagraea fragrans Roxb. Gentianaceae
63 กัลละกะฮ่อม Ixora bracteolata Craib Rubiaceae
64 ก้างปลาขาว Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Phyllanthaceae
65 ก้างปลาเครือ Phyllanthus reticulatus Poir. Phyllanthaceae
66 ก้านเหลือง Nauclea orientalis (L.) L. Rubiaceae
67 กาฝากมะม่วง Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae
68 กาแฟป่า Jasminum coarctatum Roxb. var. coarctatum Oleaceae
69 ก๋าย Artabotrys suaveolens (Blume) Blume Annonaceae
70 กาเล็ดกาเว๊า Stachyphrynium repens (Körn.) Suksathan & Borchs. Marantaceae
71 กาสะลองคำ Mayodendron igneum (Kurz) Kurz Bignoniaceae
72 กาสามปี Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Lamiaceae
73 กาสามปีก Flemingia sootepensis Craib Fabaceae
74 กำจาย Caesalpinia digyna Rottler Fabaceae
75 กำพี้ Dalbergia ovata Graham ex Benth. var. ovata Fabaceae
76 กำแพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis L. Celastraceae
77 กำลังวัวเถลิง Anaxagorea luzonensis A.Gray Annonaceae
78 กำลังเสือโคร่ง Ziziphus attopoensis Pierre Rhamnaceae
79 กำลังเสือสิบเอ็ดตัว Justicia kampotiana Benoist Acanthaceae
80 กำลังหนุมาน Dracaena conferta Ridl. Asparagaceae
81 กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Anacardiaceae
82 กุ่มน้ำ Crateva magna (Lour.) DC. Capparaceae
83 กุ่มน้ำ Crateva religiosa G.Forst. Capparaceae
84 กุ่มบก Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs Capparaceae
85 กูดงอแง Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. Lygodiaceae
86 กูดปี้ด Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. var. linearis Glelcheniaceae
87 กูดพร้าว Cyathea latebrosa (Wall. ex Hook.) Copel. Cyatheaceae
88 กูดหมาก Pteris vittata L. Pteridaceae
89 เกล็ดปลา Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Fabaceae
90 เกล็ดปลาช่อน Phyllodium pulchellum (L.) Desv. Fabaceae
91 แกงเลียงใหญ่ Psydrax dicoccos Gaertn. var. dicoccos Rubiaceae
92 แกแล Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner Moraceae
93 แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack Rubiaceae
94 ไกรทอง Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz Erythroxylaceae
95 ขจร Telosma cordata (Burm.f.) Merr. Apocynaceae
96 ขนุนป่า Artocarpus chama Buch.-Ham. Moraceae
97 ขมัน Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr. Urticaeae
98 ขมิ้นเครือ Arcangelisia flava (L.) Merr. Menispermaceae
99 ขมิ้นเครือ Combretum acuminatum Roxb. Combretaceae
100 ขมิ้นฤาษี Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson Menispermaceae
101 ขวากไก่ Strychnos axillaris Colebr. Loganiaceae
102 ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale Rubiaceae
103 ข่อย Streblus asper Lour. Moraceae
104 ข่อยดำ Clerodendrum longisepalum Dop Lamiaceae
105 ข่อยน้ำ Streblus taxoides (B.Heyne ex Roth) Kurz Moraceae
106 ข่อยหนาม Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner Moraceae
107 ข่อยหยอง Rinorea virgata (Thwaites) Kuntze Violaceae
108 ขะย่อมหลวง Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit. Apocynaceae
109 ขัน Amesiodendron chinense (Merr.) Hu Sapindaceae
110 ขันทองพยาบาท Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. Euphorbiaceae
111 ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae
112 ขาไก่ Strobilanthes schomburgkii (Craib) J.R.I.Wood Acanthaceae
113 ข่าน้ำ Alpinia mutica Roxb. var. nobilis (Ridl.) I.M.Turner Zingiberaceae
114 ข่าป่า Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe var. malaccensis Zingiberaceae
115 ขาเปี๋ยนุ่ม Premna herbacea Roxb. Lamiaceae
116 ขามเครือ Dalbergia stipulacea Roxb. Fabaceae
117 ขามเครือเล็ก Dalbergia pinnata (Lour.) Prain Fabaceae
118 ข่าลิง Alpinia conchigera Griff. Zingiberaceae
119 ข้าวจี่ Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. Malvaceae
120 ข้าวเม่านก Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Fabaceae
121 ข้าวเม่าเหล็ก Diospyros racemosa Roxb. Ebenaceae
122 ข้าวเย็นเหนือ Smilax corbularia Kunth Smilacaceae
123 ข้าวสารหลวง Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Primulaceae
124 ข้าวหลาม Goniothalamus tamirensis Pierre ex Finet & Gagnep. Annonaceae
125 ข้าวหลามดง Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân Annonaceae
126 ขี้ไก่ย่าน Mikania micrantha Kunth Asteraceae
127 ขี้ครอก Urena lobata L. Malvaceae
128 ขี้มอด Dalbergia lakhonensis Gagnep. Fabaceae
129 ขี้แรด Acacia megaladena Desv. var. indo-chinensis I.C.Nielsen Fabaceae
130 ขี้หนอน Zollingeria dongnaiensis Pierre Sapindaceae
131 ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Fabaceae
132 ขี้เหล็กเลือด Senna timoriensis (DC.) H.S.Irwin & Barneby Fabaceae
133 ขี้อ้าย Terminalia nigrovenulosa Pierre Combretaceae
134 เขกา Maclura andamanica (Hook.f.) C.C.Berg Moraceae
135 เข็ม Ixora javanica (Blume) DC. Rubiaceae
136 เข็มดอย Ixora cibdela Craib Rubiaceae
137 เข็มตูดหมา Ixora nigricans R.Br. ex Wight & Arn. Rubiaceae
138 เข็มป่า Pavetta indica L. var. tomentosa (Roxb. ex Sm.) Hook.f. Rubiaceae
139 เข็มไหม้ Chassalia chartacea Craib Rubiaceae
140 เขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Rutaceae
141 เขลง Dialium cochinchinense Pierre Fabaceae
142 เขี้ยวงูเล็ก Jasminum nervosum Lour. Oleaceae
143 แข้งกวาง Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. Rubiaceae
144 ไข่เน่า Vitex glabrata R.Br. Lamiaceae
145 คดนกกูด Aralidium pinnatifidum (Jungh. & de Vriese) Miq. Torricelliaceae
146 คนทา Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Simaroubaceae
147 ครามขน Indigofera hirsuta L. Fabaceae
148 ครามเขา Indigofera lacei Craib Fabaceae
149 ครี้ Dalbergia parviflora Roxb. Fabaceae
150 คล้า Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep. Marantaceae
151 คลุ้ม Donax canniformis (G.Forster) K.Schum. Marantaceae
152 ค้อ Livistona jenkinsiana Griff. Arecaceae
153 ค้อนหมาขาว Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb. Asparagaceae
154 คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz Sapindaceae
155 คอแลน Xerospermum laevigatum Radlk. Sapindaceae
156 คอแลนเขา Xerospermum noronhianum (Blume) Blume Sapindaceae
157 คัดเค้าเครือ Oxyceros horridus Lour. Rubiaceae
158 คัดเค้าดง Oxyceros bispinosus (Griff.) Tirveng. Rubiaceae
159 คันสามเสือ Aralia armata (Wall. ex G.Don) Seem. Araliaceae
160 ค้างคาว Aglaia edulis (Roxb.) Wall. Meliaceae
161 คางแมว Gmelina asiatica L. Lamiaceae
162 คำมอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. Rubiaceae
163 คำแสด Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. Euphorbiaceae
164 เครือเขามวก Parameria laevigata (Juss.) Moldenke Apocynaceae
165 เครือคางควาย Dalbergia velutina Benth. var. velutina Fabaceae
166 เครืองูเขียว Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott Araceae
167 เครืองูเห่า Toddalia asiatica (L.) Lam. Rutaceae
168 เครือปลอก Ventilago harmandiana Pierre Rhamnaceae
169 เครือปลาสงแดง Ichnocarpus frutescens (L.) W.T.Aiton Apocynaceae
170 เครือแฟบ Erycibe schmidtii Craib Convolvulaceae
171 เครือออน Congea tomentosa Roxb. Lamiaceae
172 เคี่ยม Cotylelobium lanceolatum Craib Dipterocarpaceae
173 เคี่ยมคะนอง Shorea henryana Pierre Dipterocarpaceae
174 แคยอดดำ Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) A.DC. bignoniaceae
175 แคหัวหมู Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. kerri Sprague Bignoniaceae
176 แคหัวหมู Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. Stipulata Bignoniaceae
177 แคหิน Stereospermum tetragonum DC. bignoniaceae
178 โคคลาน Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. Menispermaceae
179 โครงเคลงขนต่อม Clidemia hirta (L.) D.Don Melastomataceae
180 โคลงเคลง Melastoma malabathricum L. subsp. malabathricum Melastomataceae
181 โคลงเคลงตัวผู้ Melastoma orientale Guillaumin Melastomataceae
182 ไคร้น้ำ Homonoia riparia Lour. Euphorbiaceae
183 ไคร้ย้อย Elaeocarpus grandiflorus Sm. Elaeocarpaceae
184 งวงชุ่ม Combretum pilosum Roxb. ex G.Don Combretaceae
185 งาไซ Planchonella obovata (R.Br.) Pierre Sapotaceae
186 ง่าย้อย Hydnocarpus kurzii (King) Warb. Achariaceae
187 งิ้ว Bombax ceiba Pierre Malvaceae
188 งิ้วป่า Bombax anceps Pierre Malvaceae
189 เงาะ Nephelium lappaceum L. Sapindaceae
190 เงี่ยงดุก Canthium berberidifolium Geddes Rubiaceae
191 จันดำ Diospyros venosa Wall. ex A.DC. Ebenaceae
192 จันทน์คันนา Psychotria adenophylla Wall. Rubiaceae
193 จันทน์ชะมด Aglaia silvestris (M.Roem.) Merr. Meliaceae
194 จันทน์ชะมด Mansonia gagei J.R.Drumm. ex Prain Malbaceae
195 จันทน์แดง Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen Asparagaceae
196 จันทนา Tarenna harmandiana Pit. Rubiaceae
197 จันทนา Tarenna hoaensis Pit. Rubiaceae
198 จ้าม่วง Buchanania arborescens (Blume) Blume Anacardiaceae
199 จำปา Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre var. pubinervia (Blume) Figlar & Noot. Magnoliaceae
200 จำปาดะ Artocarpus integer (Thunb.) Merr. Moraceae

ลำดับที่ ชื่อท้องถิ่น / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ QR Code
1 กว่างชน Xylotrupes gideon Scarabaeidae
2 กว่างซางสยาม Eupatorus siamensis Scarabaeidae
3 กว่างญี่ปุ่น Trypoxylus dichotomus Scarabaeidae
4 กว่างดาวหนามขาเฉียง Cheirotonus gestroi Scarabaeidae
5 กว่างดาวหนามขาตรง Cheirotonus parryi Scarabaeidae
6 กว่างสามเขาเขาใหญ่ Chalcosoma atlas Scarabaeidae
7 กว่างสามเขาจันท์ Chalcosoma caucasus Scarabaeidae
8 กว่างห้าเขา  Eupatorus gracilicornis Scarabaeidae
9 กว่างหูกระต่าย  Eupatorus birmanicus Scarabaeidae
10 ด้วงก้นกระดก Paederus fuscipes Staphylinidae
11 ด้วงกว่างดาว Cheirotonus parryi Scarabaeidae
12 ด้วงกินซาก Silphidae
13 ด้วงกุดจี่แดง Heliocopis bucephalus Scarabaeidae
14 ด้วงกุดจี่เรือซ้อน Liatongus rhadamistus Scarabaeidae
15 ด้วงขี้ควาย Histeridae
16 ด้วงขี้ช้าง Heliocopris dominus Scarabaeidae
17 ด้วงขี้รอบตาล Digitonthophagus bonasus Scarabaeidae
18 ด้วงขี้หมู Catharsius molossus Scarabaeidae
19 ด้วงเขี้ยวสั้น Passalidae
20 ด้วงคราม Enoplotrupes Sharpi Scarabaeidae
21 ด้วงคางคกขายาวสองหยัก Gymnopleurus sinuatus Scarabaeidae
22 ด้วงคางคกสันขวาง Onitis virens Scarabaeidae
23 ด้วงคีม Lucanidae
24 ด้วงคีมยีราฟ Prosopocoilus giraffa Lucanidae
25 ด้วงงวงยีราฟ Trachelophorus giraffa Attelabidae
26 ด้วงดินขอบทองแดง Mouhotia batesi Carabidae
27 ด้วงดินปีกแผ่น Mormolyce phyllodes Carabidae
28 ด้วงน้ำ Hydrophilidae
29 ด้วงมูลสัตว์ Scarabaeidae
30 ด้วงมูลสัตว์ Scarabaeidae
31 ด้วงแรดกะนู Oryctes gnu Scarabaeidae
32 ด้วงแรดจีน Eophileurus chinensis Scarabaeidae
33 ด้วงแรดบางเขน Eophileurus cingalensis Scarabaeidae
34 ด้วงแรดมองโกล Trichogomphus mongol Scarabaeidae
35 ด้วงแรดมะตะบัน Trichogomphus matabani Scarabaeidae
36 ด้วงแรดมะพร้าว Oryctes rhinoceros Scarabaeidae
37 ด้วงแรดหน่อไม้ Pachyoryctes solidus Scarabaeidae
38 ด้วงแรดอกเว้า Blabephorus pinguis Scarabaeidae
39 ด้วงเสือ Cicindela sp. Cicindelidae
40 ตั๊กแตน จิ้งหรีด แมลงสาบ Blaberidae
41 ตั๊กแตนตำข้าว Mantidae
42 ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว Baetidae
43 แตน Agriotypidae
44 ปลวก Termitidae
45 ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา Cethosia cyane Nimphalidae
46 ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล Teinopalpus imperialis Papilionidae
47 ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง Prioneris philonome Pieridae
48 ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia nina Pieridae
49 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core Nimphalidae
50 ผีเสื้อช่างร่อน Parthenos sylvia Nimphalidae
51 ผีเสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe Pieridae
52 ผีเสื้อเณรภูเขา Eurema simulatrix Pieridae
53 ผีเสื้อเณรสามจุด Eurema blanda Pieridae
54 ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน Eurema andersonii Pieridae
55 ผีเสื้อถุงทองธรรมดา Troides aeacus Papilionidae
56 ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้ Troides amphrysus Papilionidae
57 ผีเสื้อถุงทองป่าสูง Troides helena Papilionidae
58 ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์ Stichophthalma godfreyi Nymphalidae
59 ผีเสื้อนางพญาเขมร Stichophthalma cambodia Nymphalidae
60 ผีเสื้อนางพญาพม่า Stichophthalma louisa Nymphalidae
61 ผีเสื้อนางพญาเมืองเหนือ Stichophthalma camadeva Nymphalidae
62 ผีเสื้อน้ำกลางคืน Crambidae
63 ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก Ixias pyrene Pieridae
64 ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ Hebomoia glaucippe Pieridae
65 ผีเสื้อปีกไข่เมียเลียน Hypolimnas misippus Nimphalidae
66 ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ Hypolimnas bolina Nimphalidae
67 ผีเสื้อพญาทุ่งหญ้า Udaspes folus Lycaenidae
68 ผีเสื้อแพนซีมยุรา Junonia almana Nimphalidae
69 ผีเสื้อแพนซีสีตาล Junonia lemonias Nimphalidae
70 ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา Pareronia anais Pieridae
71 ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีจาง Euchrysops cnejus Lycaenidae
72 ผีเสื้อภูฐาน Bhutanitis lidderdalii Papilionidae
73 ผีเสื้อรักแร้ขาว Papilio protenor Papilionidae
74 ผีเสื้อลายเสือดาวเล็ก Phalanta alcippe Nimphalidae
75 ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา Delias hyparete Pieridae
76 ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา Catopsilia pomona Pieridae
77 ผีเสื้อหนอนคูณลายกระ Catopsilia pyranthe Pieridae
78 ผีเสื้อหนอนคูณเหลือง Catopsilia scyla Pieridae
79 ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา Graphium agamemnon Papilionidae
80 ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา Appias albina Pieridae
81 ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ Appias libythea Pieridae
82 ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา Danaus chrysippus Nimphalidae
83 ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ Tirumala septentrionis Nimphalidae
84 ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ  Danaus genutia Nimphalidae
85 ผีเสื้อหนอนมะนาว Papilio demoleus Papilionidae
86 ผีเสื้อหนอนมะพร้าวขนปุย Amathusia phidippus Nimphalidae
87 ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา Elymnias hypermnestra Nimphalidae
88 ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Acraea violae Nimphalidae
89 ผีเสื้อหัวกระโหลก Acherontia styx Sphingidae
90 ผีเสื้อหางคู่จุดคู่ Ancema ctesia Lycaenidae
91 ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ Meandrusa sciron Papilionidae
92 ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง Meandrusa payeni Papilionidae
93 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes Papilionidae
94 ผีเสื้อหางติ่งบราซิล Parides burchellanus Papilionidae
95 ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว Papilio palinurus Papilionidae
96 ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู Pachliopta aristolochiae Papilionidae
97 ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายตรง Actias rhodopneuma Saturniidae
98 ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก Actias maenas Saturniidae
99 ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง Actias selena Saturniidae
100 ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายหยัก Actias sinensis Saturniidae
101 มวนตะพาบแบนเขาใหญ่ Aphelocherirus narumonae Aphelocheridae
102 มวนน้ำ Naucoridae
103 แมงมัน Carebara castanea Formicidae
104 แมลงกระเบื้อง , มอดแป้ง Mesomorphus sp. Tenebrionidae
105 แมลงเกาะหิน Perlidae
106 แมลงช้างกรามโต Corydalidae
107 แมลงช้างปีกใส , แมลงฟองน้ำ Sisyridae
108 แมลงตด Carabidae
109 แมลงทับกลมขาเขียว Sternocera aequisignata Buprestidae
110 แมลงทับกลมขาเขียว Sternocera aequisignata Buprestidae
111 แมลงทับกลมขาแดง Sternocera ruficornis Buprestidae
112 แมลงทับนางพญาหนวดยาว Megaloxantha bicolor Buprestidae
113 แมลงทับราชา Chrysochroa rajah Buprestidae
114 แมลงปอ Libellulidae Gomphidae
115 แมลงปอ Libellulidae Amphipterygidae
116 แมลงวันลาย Stratiomyidae
117 แมลงวันหัวเขียว Calliphoridae
118 แมลงสองปีก Chironomidae
119 แมลงสาบ Periplaneta americana Blattidae
120 แมลงสาบนิลทอง Hemithyrsocera histrio Ectobiidae
121 แมลงสาบเยอรมัน Blattella germanica Ectobiidae
122 แมลงหนอนปลอกน้ำ Stenopsychidae
123 แมลงหางดีด Isotomidae
124 หิ่งห้อย Lampyridae
ลำดับ ชื่อต้นไม้-กล้วยไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ คิวอาร์โค้ด
1 กะเร่กะร่อนภูหลวง Cymbidium devonianum Paxton ORCHIDACEAE
2 กุหลาบขาว Rhododendron ciliicalyx Franch. Ericaceae
3 จอกบ่วาย Drosera burmannii Vahl. DROSERACEAE
4 ตาเหินไหว Hedychium ellipticum Buch. – Ham. ex Sm. ZINGIBERACEAE
5 มณฑาป่า Manglietia garrettii Cralb MAGNOLIACEAE
6 รองเท้านารีสุขะกุล Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Senghas ORCHIDACEAE
7 แววมยุรา Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
8 สิงโตก้านหลอด Bulbophyllum capilipes Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE
9 สิงโตขยุกขยุย Bulbophyllum dayanum Rchb.f. ORCHIDACEAE
10 สิงโตธานีนิวัต Bulbophyllum dhaninivatii Seidenf. ORCHIDACEAE
11 สิงโตประหลาด Bulbophyllum affine Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE
12 สิงโตปากนกแก้ว Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f. LILIACEAE
13 หวายน้อยภูหลวง Dendrobium proteranthum Seidenf. ORCHIDACEAE
14 อั้วดอกม่วง Calanthe masuca (D. Don) Lindl. ORCHIDACEAE
15 เอื้องกิ่งดำ Dendrobium gratiosissimun Rchb.f. ORCHIDACEAE
16 เอื้องขวด Chrysoglossum ornatum Blume. ORCHIDACEAE
17 เอื้องครั่งแสด Dendrobium unicum Seidenf. ORCHIDACEAE
18 เอื้องช้างน้าว Dendrobium puchellum Roxb.ex Lindl. ORCHIDACEAE
19 เอื้องตาเหิน Dendrobium infundibulum Lindl. ORCHIDACEAE
20 เอื้องเทียนปากสีน้ำตาล Coelogyne phuhinrongklaensis Ngerns. & Tippayasri ORCHIDACEAE
21 เอื้องน้ำต้น Calanthe cardioglossa Schltr. ORCHIDACEAE
22 เอื้องนิมมานรดี Pinalia amica (Rchb.f.) Kuntze ORCHIDACEAE
23 เอื้องสายมรกต Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE
24 เอื้องสำเภางาม Cymbidium seidenfadenii (P. J. Cribb & Du Puy) P. J. Crib ORCHIDACEAE
25 เอื้องหมันแดง Collabium formosanum Hayata ORCHIDACEAE